Scott has lived in Sweden almost three years. I totally forgot to call him!

“Fan i helvete! Scott har bott i Sverige nästan tre år nu. Jag helt glömde att ringa honom!”